O czasopiśmie

Czasopismo „Innowacyjne Mleczarstwo” zostało założone przez Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego i Spółdzielnię Mleczarską „Mlekpol”.

W czasopiśmie prezentowane są prace w języku polskim: artykuły naukowe zawierające oryginalne wyniki badań, krótkie doniesienia i artykuły przeglądowe oraz artykuły popularnonaukowe o aspekcie praktycznym z zakresu mleczarstwa.

Celem czasopisma jest  publikowanie informacji o bieżących problemach, tematach badawczych i osiągnięciach naukowych w mleczarstwie oraz prezentowanie informacji o kierunkach rozwojowych przemysłu mleczarskiego.

Czasopismo działa na zasadzie licencji „open access” i oferuje bezpłatny dostęp do pełnego tekstu wszystkich publikacji poprzez swoją stronę internetową.

Redakcja czasopisma deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną.